Municipal Park Gymnasium

Municipal Park Gymnasium

 

A Men’s and Ladies’ Gymnasium is available at the Municipal Park. It is opened to the public free of charge. Those interested can be members of the Gymnasium Club by filling in the membership forms which are provided free of charge.

The Municipal Park Gymnasium is conducted by experienced instructors and members of the Gymnasium Club have to bring along the free membership card and comply with the stipulated regulations.

  • The Gymnasium is opened from 7.30 am - 10.30 am and 5.00 pm till 8.00 pm.

 


 

【市政局公园健身房】(Municipal Park's Gymnasium)

 

市政局公园拥有男性与女性健身房,并免费开放给所有公众。有兴趣者可填写会员申请表格加入健身房俱乐部,即可免费使用健身房。

市政局公园健身房开放时间是早上7301030,下午5时至晚上8时,并由拥有经验丰富的教练进行指导,会员需携带免费会员卡以及遵守条规。

 


 

Terdapat sebuah gymnasium lelaki dan wanita di Taman Perbandaran ini dan ianya dibuka secara percuma kepada orang ramai.Mereka yang berminat bolehlah menjadi Ahli Kelab Gymnasium ini dengan mengisi borang keahlian yang disediakan secara percuma.

Gymnasium Taman Perbandaran ini dikendalikan oleh Jurulatih berpengalaman dan Ahli-ahli Kelab Gymnasium ini diwajibkan membawa kad keahlian yang diberikan secara percuma dan mematuhi peratuaran-peraturan yang ditetapkan. 

  • Waktu pembukaan Gymnasium ini ialah dari jam 7.30 pagi – 10.30 pagi dan dari jam 5.00 petang hingga 8.00 malam.

 

Contact Us

Please free feel to contact us to ask any questions or offer comments.